Table Pairings in Entrant Details

Trackers associés

Nom Type Device ID

iPhone11,8

Phone ios

537FFA8C-C8DC-4B9B-877E-32FD1043B551

universal7870 – PPa

Phone android

f906d2e65a1a3446

iPhone9,1

Phone ios

F2315A92-AA80-4C6A-9C07-F30C96B17281

iPhone11,8

Phone ios

537FFA8C-C8DC-4B9B-877E-32FD1043B551

walleye

Phone android

cca802c69f7f3349

iPhone12,1

Phone ios

150A324A-A1DF-46CC-9D9D-52E6EBB906B2

CHARRETTE III

AIS

227352220

iPhone7,1

Phone ios

2A5D5BAC-432F-40CC-B549-501C641C35C5

STEPH XI

AIS

227502840

Smacc

AIS

227426990

iPhone8,4

Phone ios

115B25F2-D502-4F2B-9FCF-3AB2DE66D6B6

TIKOCCO 6

AIS

227269010

RANGUI

Phone ios

1C4FF1E1-0778-47A9-9EDF-47BDD72FA993

RAGUI

Phone ios

15EE21C5-B8FF-4794-BD9A-F292F48CF2B4

RANGUI

AIS

227733570

FAUVE (AIS)

AIS

227731310

iPhone11,8

Phone ios

D29E879F-B051-433D-BEA7-2BCA870E5483

ESPARLICA 3

AIS

227162540

Manu Poki solo sailor

AIS

227724730

EVA LUNA

Phone android

f71300f7902da2a9

iPhone12,5

Phone ios

993A1771-570A-4666-8459-05B5DA82A354

AMIRAL DE SIAM III

AIS

227375750

BAKOUA (AIS)

AIS

227468080

iPhone13,3

Phone ios

B89F0E64-073E-4A6F-8E62-1E2E558B0476

iPhone12,8

Phone ios

15ED7A89-692B-4D6A-9D4F-B3008B2B731C

BEA (AIS)

AIS

227187970

iPhone8

Phone ios

7742E314-60EF-4B7C-ACB4-FAD7F67306B2

SOCALI SOLO SAILOR

AIS

227977660

iPhone12,8

Phone ios

411C2E8C-EEBD-4E34-A87B-BD5DF81815A7

CARLYSSA

AIS

227848240

iPhone12,8

Phone ios

3866F8ED-A996-4D21-A98A-CEFAB022E371

ECHO MER

AIS

227947940

iPhone12,1

Phone ios

3E726E6C-14F3-4241-ADDA-3009CA6E398C

iPhone6,2

Phone ios

9F272320-3169-4BCC-BB30-F50756AB6188

exynos9611

Phone android

d152041cc459e40c

MARIOLE SOLO SAILOR

AIS

227572750

iPhone9,4

Phone ios

405C5379-5E5F-4B33-9B8C-02EF884FBE7D

ZEPHYR

AIS

227353550

iPhone12,5

Phone ios

CFEFC1DF-4044-4E13-83EE-0429DCC7831C

GALIUNA

AIS

227354920

COURANT D’AIR

AIS

227797440

iPhone ACS

Phone ios

384A1D57-97A2-4BD8-9FB7-A548BBA934D1

NESGUNDO (AIS)

AIS

227717080

sdm660

Phone android

903b1e26367c6d2b

TEQUILA BLUES (AIS)

AIS

227383050

APALOUSA

AIS

227692090

iPhone jp

Phone ios

18BA85D1-6485-49AA-97EC-60AEAE31D21E

Folidous

AIS

227042750

iPhone8,4

Phone ios

CFAAA440-193B-496E-A97F-7D8000B91AD0

Galaxy S8

Phone android

3c48aaf1a91874fd

Easy trx2 weatherdock

AIS

227618190

sm6150

Phone android

b7e0fc5e4c022baf

msmnile

Phone android

6b02515e37333f68

FAN FAN X

AIS

227325900

iPhone9,3

Phone ios

B1306687-6907-4E51-9118-F22C07DA28EA

exynos7870

Phone android

a2510af107345721

iPhone10,4

Phone ios

EC7DB51F-4001-4C0C-BF03-6775B262AC61

QC_Reference_Phone

Phone android

aada2574e8df03ac

iPhone8,1

Phone ios

EF181074-6D02-4E28-970D-EA7A120ACDED

iPhone10,6

Phone ios

9CC16132-125B-4812-8484-22A2248C4AA4

msm8998

Phone android

484ed752b62b35e3

iPhone11,8

Phone ios

537FFA8C-C8DC-4B9B-877E-32FD1043B551

KURUN

AIS

227174770

IRIDIUM-08936

Iridium

881631014417

KURUN

Spot

0-3042996

universal7870 – PPa

Phone android

f906d2e65a1a3446

universal7420

Phone android

867c183c2df2ae85

iPhone11,8

Phone ios

537FFA8C-C8DC-4B9B-877E-32FD1043B551

universal7870 – PPa

Phone android

f906d2e65a1a3446

KURUN

AIS

227174770

IRIDIUM-08936

Iridium

881631014417

universal7870 – PPa

Phone android

f906d2e65a1a3446

KURUN

AIS

227174770

IRIDIUM-08936

Iridium

881631014417

iPhone13,1

Phone ios

A84A02B9-ADF3-4582-9610-BD40EFC4A0F2

iPhone11,8 de PPa (inactif)

Phone ios

9DEA14EF-2477-4668-B954-04A1FA19B7AD

iPhone12,5

Phone ios

993A1771-570A-4666-8459-05B5DA82A354

AMIRAL DE SIAM III

AIS

227375750

AD HOC

AIS

227404850

JAVAS

AIS

227896420

FREEMAN 2

AIS

227497850

GLAZ (AIS)

AIS

227445060

HAKUNA MATATA6

AIS

227764480

IROMIGUY (AIS)

AIS

227531640

UPSET RACING SOLO

AIS

227550010

EUREKA

AIS

227742260

SUANA

AIS

271048407

CIPANGO SOLO SAILOR

AIS

227927510

SHAMROCK SOLO SAILOR

AIS

227549450

MOOGLI

AIS

227888670

STERGANN

AIS

227011610

BIDIBULLE

AIS

232032102

OUPS

AIS

227154710

HATHOR 5

AIS

227395150

ALQUIMIA

AIS

247258970

VEGA

AIS

227413670

ASAP

AIS

227338640

CINQ

AIS

227838040

MARCHER SUR L EAU

AIS

227760190

MILOU

AIS

227208570

BLACK PEARL

AIS

227891880

KURUN

AIS

227174770

universal7870 – PPa

Phone android

f906d2e65a1a3446

iPhone12 Pro de Patrick

Phone ios

5FBF1A13-DDA7-47F3-83A9-BE706A17D8AD

IRIDIUM-08936

Iridium

881631014417

KURUN

Spot

0-3042996

BLUE SKIES

AIS

227929210

BLUE SKIES

Iridium

17867762436

LINDIEN SOLOSAILOR

AIS

227232090

L’INDIEN sur TSQ1

Iridium

881623447382

SAINT SEBASTIEN XV

AIS

227936990

SAINT SEBASTIEN XV

Iridium

881623472759

CLIFDEN ALTERNATIVE

AIS

227426610

GILOLO

AIS

227022290

BLUE OSCAR

AIS

227970660

BLUE OSCAR

Iridium

881631404701

881623472806 – Blue Oscar ?

Iridium

881623472806

SANTOSHA

AIS

227472480

santosha

Iridium

881641401004

KARAVEL

AIS

227921370

KARAVEL

Iridium

881652416443

EMEOP

AIS

227376840

EMEOP

Iridium

17869465464

JIB

AIS

227278050

JIB

Iridium

17867560584

TAHURET

AIS

227754790

TAHURET

Iridium

881622434090

COTE A COTE

AIS

227233170

COTE A COTE

Iridium

17867458957

VENT DES SABLES

AIS

227480760

VENT DES SABLES

Iridium

881622456280

TRACASS SOLO SAILOR

AIS

227284230

Tracass

Iridium

881652411487

TURN LEFT

AIS

227991520

TURN LEFT

Iridium

881652413710

MAKOSSA

AIS

211730150

makossa

Iridium

881622445420

NUMEROBIS

AIS

227054620

SNA-NUMEROBIS

Iridium

881623492333

BELLE ETOILE

AIS

205200210

IRIDIUM-46689

Iridium

881652426598

OSE

AIS

227338870

OSE LADYBUG

Iridium

881622445470

AD HOC

AIS

227227410

AD HOC

Iridium

881622463236

LOGODENN

AIS

227750860

LOGODENN

Iridium

881652411852

GREENGO

AIS

227427020

GREENGO

Iridium

881652445026

CDC3 SOLO SAILOR

AIS

227014330

COEUR DE CHAUFFE 3

Iridium

881631015240

BE HAPPY SOLOSAILOR

AIS

227403990

BE-HAPPY – Gascogne 45/5

Iridium

881622449842

JOKARI

AIS

227415190

JOKARI

Iridium

881622449778

ZEPHYRIN

AIS

227243810

ZEPHYRIN

Iridium

881652422898

MASCARPONE

AIS

227263970

MASCARPONE

Iridium

881622404337

VARI

AIS

227293090

VARI sur la Gascogne 45/5 2021

Iridium

881622470468

FANTASIA XIII

AIS

227750820

FANTASIA XIII

Iridium

881652428655

whatelsesolo

Iridium

881652411839

SAPRISTI!

Phone android

58566265aaff1a21

SAPRISTI SOLO SAILOR

AIS

227926090

Sapristi TSQ – Telephony

Iridium

881622487396

Sapristi TSQ – Data

Iridium

881692735243

SAPAJOU SOLOSAILOR

AIS

227954220

POUR FERDINAND

Iridium

881652415873

iPhone12,5

Phone ios

53BFA99E-A022-46B3-A619-6FB922B289BA

PHU CAM SOLO SAILOR

AIS

227932550

PHU CAM

Iridium

881652411726

GRASSI BATEAUX

AIS

227917110

GRASSI BATEAUX

Iridium

881652411802

WASABII

AIS

227963960

WASABII

Iridium

881652415710

MAR

Phone android

3f94259b4778b209

MOUSTACHE

AIS

227972370

CIAO CIAO SOLOSAILOR

AIS

227836330

iPhone13,4

Phone ios

51F4DEF1-1D25-482D-AF19-704570F17D9A

CIAO CIAO – TQS1

Iridium

17869465662

FESTA 2

AIS

227962910

Festa 2

Iridium

881623447853

FESTA 2

Iridium

881652416386

SEASUN

AIS

227261190

BE HAPPY – TQS1

Iridium

881623472643

POURFERDINAND – TQS1

Iridium

881623447405

MOUSTACHE – TSQ1

Iridium

881652404102

ENAMARENO – TQS1

Iridium

881623447364

iPhone12 Pro de Patrick

Phone ios

5FBF1A13-DDA7-47F3-83A9-BE706A17D8AD

universal7870 – PPa

Phone android

f906d2e65a1a3446

universal7870 – PPa

Phone android

f906d2e65a1a3446

JEAN NICOLI

AIS

226280000

BLUE OSCAR

AIS

227970660

BLUE OSCAR

Iridium

881631404701

RAPHAEL SOLO SAIL0R

AIS

227907510

ADEOSYS

Iridium

881652426242

ALI SOLO SAILOR

AIS

227547820

PROJECT RESCUE OCEAN

Iridium

881652441865

PROJECT RESCUE OCEAN

Iridium

881652423732

NAMBAS

AIS

227287540

NAMBAS

Iridium

881652434635

WITTE SPIRIT

AIS

227213210

ROGER PRADIER OUTDOOR LIGHTING – SECURLITE

Iridium

881652424678

PECAB

AIS

227688950

LOIRE ODYSSÉE

Iridium

881652442223

BELLE ETOILE

AIS

205200210

IRIDIUM-46689

Iridium

881652426598

ZEPHYRIN

AIS

227243810

ZEPHYRIN

Iridium

881652422898

NIAC SOLO SAILOR

AIS

227547970

SHOM

Iridium

881652425353

SANTOSHA

AIS

227472480

santosha

Iridium

881641401004

HAGAT

AIS

227035520

HAGAT

Yellow Brick

6006

LAUDATO SI

AIS

227414690

LAUDATO SI

Iridium

881652411821

FANTASIA XIII

AIS

227750820

FANTASIA XIII

Iridium

881652428655

ALTERNATIVE SAILING

AIS

227103280

ALTERNATIVE SAILING

Iridium

881641426035

MASCARPONE

AIS

227263970

MASCARPONE

Iridium

881622404337

AD HOC

AIS

227404850

Ad Hoc

Yellow Brick

5272

OCEANVOX2

AIS

269108610

OCEANVOX2

Iridium

881652434198

EXPRESS

AIS

227926560

MACIF I

AIS

227902980

ESPOIR (Bretagne CMB Espoir)

AIS

227900930

REBELLEON

AIS

227914610

DEEP THOUGHT (Seacat Services)

AIS

232019915

COCORICO (French Touch)

AIS

227918380

G ALOK SOLO SAILOR

AIS

227901710

NAMASTE SOLO SAILOR

AIS

227905130

HAWAPI – SOLO SAILOR

AIS

227904420

TALBY VII

AIS

227925810

NINITA

AIS

227910380

LANCELOT

AIS

227905990

MAKARIOS

AIS

227902440

REGION NORMANDIE

AIS

227910420

FRANY BIGOUDIS SOLO

AIS

227902350

QUEGUINER III

AIS

227905870

NEMO SOLO SAILOR

AIS

227902660

MACIF 2

AIS

227902970

PERFORMANCE

AIS

227900940

BHB2

AIS

227915540

CAP HORN

AIS

227902750

ALAKALUF SOLO SAILO

AIS

227905590

OC 15 (Groupe SNEF ?)

AIS

227904320

AVOCETTE SOLO SAILING

AIS

227902590

HAN SOLO SAILOR

AIS

227901720

MORBIC

AIS

227901670

CAILINSOLOSAILOR

AIS

227906220

CALVIN

AIS

227900480

GABUL

AIS

227900560

PETITE POIRE

AIS

227906720

CORTO R1 SOLO SAILOR

AIS

227919390

SOLO SAILOR GIRAFON

AIS

227918590

CHOUQUETTE

AIS

227901660

PAPANGUE

AIS

227911530

SOLO MIE CALINE

AIS

227843880

APICIL SOLO SAILOR

AIS

228295700

ARKEAPAPREC SOLOSAIL

AIS

227949040

INITIATIVES COEUR

AIS

228351700

APIVIA SOLO SAILOR

AIS

227955460

FORTINET BESTWESTERN

AIS

211768710

CORUM SOLO SAILOR

AIS

227989910

JAVAS

AIS

227896420

iPhone12 Pro de Patrick

Phone ios

5FBF1A13-DDA7-47F3-83A9-BE706A17D8AD

AD HOC

AIS

227227410

AD HOC

Iridium

881622463236

NUMEROBIS

AIS

227054620

SNA-NUMEROBIS

Iridium

881623492333

SNA-NUMEROBIS

Yellow Brick

6018

universal7870 – PPa

Phone android

f906d2e65a1a3446

KURUN

AIS

227174770

IRIDIUM-08936

Iridium

881631014417

GROUPE 5

AIS

227983770

GROUPE 5

Iridium

881652415926

TRACASS SOLO SAILOR

AIS

227284230

Tracass

Iridium

881652411487

TRACASS

Yellow Brick

4713

TAHURET

AIS

227754790

TAHURET

Iridium

881622434090

EMA

AIS

227477250

EMA

Yellow Brick

5868

LAZY BOY

AIS

227851140

LAZY BOY

Iridium

881652428766

SAILFISH

AIS

227848370

SAILFISH

Yellow Brick

23514

MIRABELLE

AIS

227284010

EDM SERVICE

Iridium

881622458990

COTE A COTE

AIS

227233170

COTE A COTE

Iridium

17867458957

exynos9610

Phone android

a0416bdf681c4a35

exynos9610

Phone android

a0416bdf681c4a35

LINDIEN SOLOSAILOR

AIS

227232090

L INDIEN

Iridium

881622445499

CAVOK 4

AIS

227598920

CAVOK 4

Iridium

881622434177

11TH HOUR 2

AIS

368215690

ENAMARENO

AIS

227204120

ENAMARENO

Iridium

881622459049

FARIBOLE

AIS

227200850

FARIBOLE

Yellow Brick

5791

VENT DES SABLES

AIS

227480760

VENT DES SABLES

Iridium

881622456280

MAKOSSA

AIS

211730150

makossa

Iridium

881622445420

GRAND LARGE 2

AIS

227332080

GRAND LARGE II

Iridium

17867762326

SAINT SEBASTIEN XV

AIS

227936990

SAINT SEBASTIEN XV

Iridium

881623472759

TIGRE BLANC SOLO SAILOR

AIS

227146690

TIGRE BLANC

Yellow Brick

4932

MAIGAB

AIS

227816550

MAIGAB

Yellow Brick

5476

RAROIA 2

AIS

227613780

RAROIA 2

Yellow Brick

5340

LOGODENN

AIS

227750860

LOGODENN

Iridium

881652411852

iPhone13,4

Phone ios

51F4DEF1-1D25-482D-AF19-704570F17D9A

CIAO CIAO SOLOSAILOR

AIS

227836330

CIAO CIAO – TQS1

Iridium

17869465662

CIAO CIAO

Yellow Brick

5224

msm8953

Phone android

7c3ba5e6af07b94e

KIRALAMUR SOLOSAILOR

AIS

227022740

KIRALAMUR

Iridium

881652411496

AKELA

AIS

227750780

AKELA

Yellow Brick

5309

OSE

AIS

227338870

OSE LADYBUG

Iridium

881622445470

BLUE SKIES

AIS

227929210

BLUE SKIES

Iridium

17867762436

DEHLER 30 OD

AIS

228016560

DEHLER 30 0D

Yellow Brick

5110

TIMELINE

AIS

227410630

TIMELINE

Yellow Brick

4788

GIVE ME FIVE

AIS

227412370

SPRITZ

Iridium

881652413791

KARAVEL

AIS

227921370

KARAVEL

Iridium

881652416443

JIB

AIS

227278050

JIB

Iridium

17867560584

FRIPOUILLE 4

AIS

227972950

FRIPOUILLE 4

Yellow Brick

5635

GRASSI BATEAUX

Yellow Brick

3337

GRASSI BATEAUX

AIS

227917110

BUREAU VALLEE 3

AIS

227970220

MISPIK 7

AIS

227930190

MISPIK7

Iridium

881652430210

TURN LEFT

AIS

227991520

TURN LEFT

Iridium

881652413710

GREENGO

AIS

227427020

GREENGO

Iridium

881652445026

GREENGO

Yellow Brick

3477

ISAMOCA SOLOSAILOR

AIS

228278600

EMEOP

AIS

227376840

EMEOP

Iridium

17869465464

EMEOP

Yellow Brick

3306

KAVOK2

AIS

227904280

CAVOK II

Iridium

881652445420

iPhone11,8

Phone ios

D29E879F-B051-433D-BEA7-2BCA870E5483

ESPARLICA 3

AIS

227162540

ESPARLICA3

Yellow Brick

5632

oppo6873

Phone android

837c77989a96c0b3

LET’S DANCE

AIS

227236230

LET’S DANCE

Yellow Brick

5598

HAKUNA MATATA6

AIS

227764480

HAKUNA MATATA

Yellow Brick

5610

iPhone12,8

Phone ios

3866F8ED-A996-4D21-A98A-CEFAB022E371

ECHO MER

AIS

227947940

ECHO MER

Iridium

881641425969

IVANA S

AIS

227437280

IVANA S .

Yellow Brick

5475

EXOCET

AIS

227750830

EXOCET

Iridium

881641410321

SAPRISTI!

Phone android

58566265aaff1a21

SAPRISTI SOLO SAILOR

AIS

227926090

SAPRISTI!

Iridium

881622445560

WASABII

AIS

227963960

WASABII

Iridium

881652415710

FESTA 2

AIS

227962910

FESTA 2

Iridium

881652416386

Festa 2

Iridium

881623447853

FESTA 2

Yellow Brick

5192

LEON

AIS

227921150

LEON

Yellow Brick

5255

iPhone12,5

Phone ios

53BFA99E-A022-46B3-A619-6FB922B289BA

PHU CAM SOLO SAILOR

AIS

227932550

PHU CAM

Iridium

881652411726

WHATELSE SOLO SAILOR

AIS

227892610

whatelsesolo

Iridium

881652411839

WHATELSE

Yellow Brick

4654

VARI

AIS

227293090

VARI sur la Gascogne 45/5 2021

Iridium

881622470468

JOKARI

AIS

227415190

JOKARI

Iridium

881622449778

WANTED

AIS

227432680

WANTED

Iridium

881622445528

JAVAS

AIS

227896420

ENEDIS

Yellow Brick

5833

SEASUN

AIS

227261190

SEASUN

Yellow Brick

6226

KLYSTRON

AIS

227182980

KLYSTRON

Yellow Brick

5890

SAPAJOU SOLOSAILOR

AIS

227954220

POUR FERDINAND

Iridium

881652415873

RAPHAEL SOLO SAIL0R

AIS

227907510

CHARLINE

AIS

227992260

FARIBOLE

AIS

227200850

SPEED LOULOU

AIS

227142080

GROUPE 5

AIS

227983770

msm8953

Phone android

7c3ba5e6af07b94e

KIRALAMUR SOLOSAILOR

AIS

227022740

LAUDATO SI

AIS

227414690

LAZY BOY

AIS

227851140

LEON

AIS

227921150

PECAB

AIS

227688950

MAAUVA

AIS

227976130

MAIGAB

AIS

227816550

Jean-Philippe Cau

Phone ios

02508861-C6FF-4611-ADD5-A1D476B0BC9A

OF COURSE

AIS

227498360

RAROIA 2

AIS

227613780

SNE

Phone android

55e1b5aa2f403f8c

FREEMAN 2

AIS

227497850

TIKOCCO 6

AIS

227269010

iPhone8,4

Phone ios

115B25F2-D502-4F2B-9FCF-3AB2DE66D6B6

WANTED

AIS

227432680

WITTE SPIRIT

AIS

227213210

GLAZ (AIS)

AIS

227445060

CHARRETTE III

AIS

227352220

Ludovic gsm

Phone android

76e51ebba6af1203

Ares

Phone android

ad68c0947d19ff22

PAPANGUE

AIS

227911530

FRANY BIGOUDIS SOLO

AIS

227902350

GANDALF LE BLANC

AIS

227901380

AVOCETTE SOLO SAILING

AIS

227902590

SNE

Phone android

55e1b5aa2f403f8c

Papa Au Rhum

AIS

227547990

LANCELOT

AIS

227905990

CHOUQUETTE

AIS

227901660

OC 15 (Groupe SNEF ?)

AIS

227904320

CHOUQUETTE

AIS

227901660

ALAKALUF SOLO SAILO

AIS

227905590

MORBIC

AIS

227901670

DEEP THOUGHT (Seacat Services)

AIS

232019915

G ALOK SOLO SAILOR

AIS

227901710

AIS

LIBERTE D’ETRE

AIS

227940690

OCEAN ATTITUDE

AIS

227905160

HAN SOLO SAILOR

AIS

227901720

ALL ABOUT

AIS

227829150

BARADOZ

AIS

227358470

LA GRANDE JINETTE

AIS

227829720

Papa Au Rhum

Phone android

d548f40550579f99

EUREKA

AIS

227742260

ALL ABOUT

AIS

227829150

AMANJIWO

AIS

244182463

COCODY

AIS

227896010

LES ATELIERSDUCEDRE

AIS

227520540

BOUZNIK

AIS

227420460

HEY JUDE

AIS

227670590

PAPILLON 4

AIS

227479430

JUZZY SOLO SAILOR

AIS

227940490

WHAT ELSE

AIS

227272170

FASTOCH

AIS

227054380

PENCOAT SOLO SAILOR

AIS

227752870

CABO FRIO

AIS

227685870

SAMSARA

AIS

227703890

PLAIN VANILLA

AIS

244043598

BLUE MAJ

AIS

228024080

CRESCENDO

AIS

227248910

Maïwenn

Phone ios

B67E2A67-FC1A-4FEB-A78F-F1C7F338749C

AMANJIWO

AIS

244182463

Amanjiwo – Fastnet 2021

Yellow Brick

5928

Baradoz – Fastnet 2021

Yellow Brick

6124

Enedis – Fastnet 2021

Yellow Brick

6281

ARKEAPAPREC SOLOSAIL

AIS

227949040

11TH HOUR 2

AIS

368215690

APIVIA SOLO SAILOR

AIS

227955460

BUREAU VALLEE 3

AIS

227970220

CORUM SOLO SAILOR

AIS

227989910

FORTINET BESTWESTERN

AIS

211768710

APICIL SOLO SAILOR

AIS

228295700

SETIN SOLO SAILOR

AIS

228264900

INITIATIVES COEUR

AIS

228351700

SOLO MIE CALINE

AIS

227843880

ISAMOCA SOLOSAILOR

AIS

228278600

MAITRE COQ4

AIS

228059900

Xavier Samsung G9

Phone android

57f56d4f4d6dc301

BARADOZ

AIS

227358470

BARADOZ

Yellow Brick

3780

iPhone12 Pro de Patrick

Phone ios

5FBF1A13-DDA7-47F3-83A9-BE706A17D8AD

universal7870 – PPa

Phone android

f906d2e65a1a3446

KURUN

AIS

227174770

MISPIK 7

AIS

227930190

SAFRAN ROUGE

AIS

227437290

msm8953

Phone android

7c3ba5e6af07b94e

KIRALAMUR SOLOSAILOR

AIS

227022740

iPhone8,4

Phone ios

115B25F2-D502-4F2B-9FCF-3AB2DE66D6B6

TIKOCCO 6

AIS

227269010

TIGRE BLANC SOLO SAILOR

AIS

227146690

WANTED

AIS

227432680

BLA

Phone android

5dcbb01fc44e35fb

SO FUNKY SOLO SAILOR

AIS

227802610

GIVE ME FIVE

AIS

227412370

GRAND LARGE 2

AIS

227332080

MIRABELLE

AIS

227284010

FASTLANE 2

AIS

227854180

LEON

AIS

227921150

RAPHAEL SOLO SAIL0R

AIS

227907510

Ludovic gsm

Phone android

76e51ebba6af1203

GROUPE 5

AIS

227983770

AD HOC

AIS

227404850

BOUZNIK

AIS

227420460

JUZZY SOLO SAILOR

AIS

227940490

LAZY BOY

AIS

227851140

MAIGAB

AIS

227816550

RAROIA 2

AIS

227613780

JAVAS

AIS

227896420

FRIPOUILLE 4

AIS

227972950

SOLO SAILOR YGGDRASIL

AIS

227486610

WAHOO

AIS

227020550

rawette

AIS

228057190

NORMANDIE

AIS

228047700

VICITAN SOLO SAILOR

AIS

227547850

Cheekytatoo

AIS

228045700

TALANTA IV

AIS

228071530

AGENCE DIRECTE

AIS

228071370

SEC.HAYAI DUALHAND

AIS

244030837

ADDICTIF SOLOSAILOR

AIS

228054600

BHB SOLO SAILOR

AIS

227829880

MAAT

AIS

228012330

EARWEN SOLOSAILOR

AIS

228342800

MADMAX SOLO SAILOR

AIS

228046260

POLKA DOT

AIS

368005060

MILAI SOLO SAILOR

AIS

228012700

COGITO SOLO SAILOR

AIS

228071600

MOONPALACE

AIS

227329180

MAGENTA SOLO SAILOR

AIS

227845040

LA BOULANGERE SOLO

AIS

228081020

HYDRA

AIS

227761890

LUMINO SOLO SAILOR

AIS

228053700

TEATA SOLO SAILOR

AIS

228075900

LA LICORNE

AIS

227558010

OUFTI 40 SOLO SAILOR

AIS

205745730

ENJOY RACING

AIS

228353700

TEAMWORK40

AIS

211557340

OPTIMUS PRIME SOLO

AIS

238533040

ORDAGO SOLO SAILOR

AIS

227950780

TERANGA

AIS

228041800

VOODOO CHILD

AIS

227020280

KURUN

Trace

9256e0a9-cb0c-4299-8ab3-d55eae882c2c

ACTUAL ULTIM

AIS

228069900

MAXI BP11 SOLOSAILOR

AIS

228042670

MAXI SOLO GITANA 17

AIS

227498430

SODEBO ULTIM 3

AIS

227893870

SVR LAZARTIGUE

AIS

228078060

MARVIC40 SOL0SAILOR

AIS

228057120

PALANAD 3

AIS

228000010

IMOCA 172 SOLOSAILOR

AIS

228254800

KOESIO SOLO SAILOR

AIS

228019620

PRIMONIAL SOLOSAILOR

AIS

228321600

JADEX SOLO SAILOR

AIS

256001768

NOIR DESIR

AIS

227237270

ARKEMA SOLO SAILOR

AIS

228021350

TEAM GCA

AIS

228319700

CHARAL SOLO SAILOR

AIS

227872570

HUA FREEDOM SAILOR

AIS

601801300

WHISKEY JACK

AIS

538071640

REPORTER SOLO SAILOR

AIS

227837860

NATCHE SOLO SAILOR

AIS

227957240

EYESEA SOLO

AIS

205862130

TOO PIC

AIS

227977350

1 DEGREE

AIS

368112880

TARAS BOULBA SOLO

AIS

227890380

SINBAD SOLO SAILOR

AIS

228074800

GRINCHEUX

AIS

227337020

EXPRESS

AIS

227926560

AD V PRYSMIAN GROUP

AIS

228070900

Sodebo Spare

Yellow Brick

5168

Kostum YB3i

Yellow Brick

53914

Ebac YB3i

Yellow Brick

53993

Charal YB3i

Yellow Brick

53310

Maitre Coq YB3i

Yellow Brick

53084

Maxi Edmond de Rothschild YB3

Yellow Brick

24987

Maxi Edmond de Rothschild spare – tjv2021

Yellow Brick

5779

Les Laboratoires de Biarritz YB3i

Yellow Brick

53471

Time for Oceans YB3i

Yellow Brick

53374

Nexans YB3i

Yellow Brick

50164

11Th_2 YB3i

Yellow Brick

54029

11Th_1 YB3i

Yellow Brick

52834

Apivia YB3i

Yellow Brick

53087

Arkea Paprec YB3i

Yellow Brick

53317

Bureau Vallee II YB3i

Yellow Brick

53320

Compagnie du lit Jililti YB3i

Yellow Brick

53373

Corum YB3i

Yellow Brick

53085

Fortinet YB3i

Yellow Brick

50759

Groupe Apicil YB3i

Yellow Brick

53326

Group Setin YB3i

Yellow Brick

53086

Initiatives Coeur YB3i

Yellow Brick

53313

La Mie Caline YB3i

Yellow Brick

53311

Linkedout YB3i

Yellow Brick

52818

MACSF YB3i

Yellow Brick

53314

SVR Lazartigue YB3i

Yellow Brick

53716

SVR Lazartigue spare – tjv2021

Yellow Brick

5652

Sodebo YB3i

Yellow Brick

51032

Banque Populaire YB3i – tjv2021

Yellow Brick

52718

Banque Populaire spare – tjv2021

Yellow Brick

5301

Actual YB3

Yellow Brick

26423

ETOILE

AIS

227255140

La Boulangère Bio

Yellow Brick

6290

Milai

Yellow Brick

5000

Everial

Yellow Brick

6292

Exploring Tech For Good

Yellow Brick

5283

Emile Henry – Happyvore

Yellow Brick

5983

E.Leclerc Ville-La-Grand

Yellow Brick

5780

Crosscall

Yellow Brick

5497

Croatia Full of Life

Yellow Brick

5642

Crédit Mutuel

Yellow Brick

6201

Clown-Hop

Yellow Brick

5812

Banque du Léman

Yellow Brick

5515

Avanade

Yellow Brick

5831

Volvo

Yellow Brick

3538

Vogue Avec Chron

Yellow Brick

5400

Vicitan

Yellow Brick

5111

Up Sailing Unis Pour La Planète

Yellow Brick

5315

Tquila

Yellow Brick

3266

Stormtech

Yellow Brick

5732

Serenis Consulting

Yellow Brick

5879

Sec Hayai

Yellow Brick

5937

Seafrigo – Sogestran

Yellow Brick

5048

Saint James – Biscuiterie de l’Abbaye

Yellow Brick

5614

Rennes Saint-Malo

Yellow Brick

5232

Redman

Yellow Brick

5664

Recycleurs Bretons – Navaleo

Yellow Brick

5837

Randstad – Ausy

Yellow Brick

5805

Project Rescue Ocean

Yellow Brick

3510

Polka Dot

Yellow Brick

6149

Lenzi Lanternes de Paris

Yellow Brick

5727

Legallais

Yellow Brick

6335

Lamotte Module Création

Yellow Brick

6243

La Manche Evidence Nautique

Yellow Brick

6253

Inter Invest

Yellow Brick

4705

Hydra

Yellow Brick

5624

HBF – Reforest’Action

Yellow Brick

5744

Guidi

Yellow Brick

6050

Group G2C – La Martinique

Yellow Brick

6155

Fullsave

Yellow Brick

6214

Free Dom

Yellow Brick

6349

Equipe Voile Parkinson

Yellow Brick

6144

Entrepreneurs Pour La Planète

Yellow Brick

5657

Entraide Marine

Yellow Brick

6088

Edenred

Yellow Brick

6424

Arkema 4

Yellow Brick

6034

Leyton

Yellow Brick

5031

Les P’tits Doudous – The Arch

Yellow Brick

5127

Koesio

Yellow Brick

6429

Primonial

Yellow Brick

6462

Solidaires En Peloton – Arsep

Yellow Brick

5434

Groupe GCA – 1001 Sourires

Yellow Brick

5160

Actual Ultim 3 YB3i

Yellow Brick

50350

Prysmian Group YB3i

Yellow Brick

53360

Samsic YB3

Yellow Brick

5760

iPhone8,4

Phone ios

1722C1A4-9716-46CA-BEF6-051B23DB7183

SOLEIL RAPIDE

AIS

227352970

iPhone8,4

Phone ios

1722C1A4-9716-46CA-BEF6-051B23DB7183

SOLEIL RAPIDE

AIS

227352970

iPhone8,4

Phone ios

1722C1A4-9716-46CA-BEF6-051B23DB7183

LOUISE ET THELMA

AIS

227846670

LOUISE ET THELMA

Iridium

881622449741

LOUISE ET THELMA

Iridium

881622449741

SOLEIL RAPIDE

AIS

227352970

iPhone8,4

Phone ios

1722C1A4-9716-46CA-BEF6-051B23DB7183

iPhone12 Pro de Patrick

Phone ios

5FBF1A13-DDA7-47F3-83A9-BE706A17D8AD

universal7870 – PPa

Phone android

f906d2e65a1a3446

KURUN

AIS

227174770

iPhone12 Pro de Patrick

Phone ios

5FBF1A13-DDA7-47F3-83A9-BE706A17D8AD

KURUN

Trace

9256e0a9-cb0c-4299-8ab3-d55eae882c2c

msm8953

Phone android

7c3ba5e6af07b94e

KIRALAMUR SOLOSAILOR

AIS

227022740

CPUPHONE

Phone ios

FA3E8C4C-2752-453B-89C0-A1C65EE53626

WAHOO

AIS

227020550

TIGRE BLANC SOLO SAILOR

AIS

227146690

JAVAS

AIS

227896420

iPhone8,4

Phone ios

115B25F2-D502-4F2B-9FCF-3AB2DE66D6B6

TIKOCCO 6

AIS

227269010

BLA

Phone android

5dcbb01fc44e35fb

SO FUNKY SOLO SAILOR

AIS

227802610

FRIPOUILLE 4

AIS

227972950

FASTLANE 2

AIS

227854180

MIRABELLE

AIS

227284010

SAFRAN ROUGE

AIS

227437290

GRAND LARGE 2

AIS

227332080

WHATELSE SOLO SAILOR

AIS

227892610

WITTY WHELK

AIS

228083510

MISPIK 7

AIS

227930190

EMA

AIS

227477250

GIVE ME FIVE

AIS

227412370

WANTED

AIS

227432680

iPhone12 Pro de Patrick

Phone ios

5FBF1A13-DDA7-47F3-83A9-BE706A17D8AD

Maïwenn

Phone ios

B67E2A67-FC1A-4FEB-A78F-F1C7F338749C

iPhone12 Pro de Patrick

Phone ios

5FBF1A13-DDA7-47F3-83A9-BE706A17D8AD

iPhone10,5

Phone ios

773166B7-95B4-482D-8AA4-CD94A6D2D078

universal7870 – PPa

Phone android

f906d2e65a1a3446

KURUN

AIS

227174770

BARADOZ

Trace

12f31a25-c669-47b0-a030-e9fdd7779d71

LANGE DE MILLON

AIS

227426820

L’Ange de Millon – RMSR2021

Yellow Brick

5327

msm8953

Phone android

7c3ba5e6af07b94e

KIRALAMUR SOLOSAILOR

AIS

227022740

CPUPHONE

Phone ios

FA3E8C4C-2752-453B-89C0-A1C65EE53626

WAHOO

AIS

227020550

MIRABELLE

AIS

227284010

BLA

Phone android

5dcbb01fc44e35fb

SO FUNKY SOLO SAILOR

AIS

227802610

WITTY WHELK

AIS

228083510

SAFRAN ROUGE

AIS

227437290

GRAND LARGE 2

AIS

227332080

WHATELSE SOLO SAILOR

AIS

227892610

FRIPOUILLE 4

AIS

227972950

WANTED

AIS

227432680

FASTLANE 2

AIS

227854180

EMA

AIS

227477250

TIGRE BLANC SOLO SAILOR

AIS

227146690

MISPIK 7

AIS

227930190

lito

Phone android

53c00c6e57acf1df

KURUN

AIS

227174770

IRIDIUM-08936

Iridium

881631014417

KURUN

Spot

0-3042996

POT-L21

Phone android

1546638911690c80

WAHOO

Trace

5f8dd65f-71ff-42f9-8cbb-2a98fbe4fdc2

universal7870 – PPa

Phone android

f906d2e65a1a3446

KURUN

AIS

227174770

IRIDIUM-08936

Iridium

881631014417

iPhone12 Pro de Patrick

Phone ios

5FBF1A13-DDA7-47F3-83A9-BE706A17D8AD

KURUN

Trace

9256e0a9-cb0c-4299-8ab3-d55eae882c2c

AIS

Nautilus 2

Trace

d33ab6b3-64fe-4fe8-81bd-4a411dc9025e

Nautilus 2

Trace

d33ab6b3-64fe-4fe8-81bd-4a411dc9025e

AIS
AIS
AIS

MISPIK 7

AIS

227930190

AIS
AIS
AIS
AIS

TIKOCCO 6

AIS

227269010

iPhone8,4

Phone ios

115B25F2-D502-4F2B-9FCF-3AB2DE66D6B6

AIS

FASTLANE 2

AIS

227854180

AIS
AIS

WANTED

AIS

227432680

AIS

KIRALAMUR SOLOSAILOR

AIS

227022740

AIS

FRIPOUILLE 4

AIS

227972950

AIS

JAVAS

AIS

227896420

AIS

MIRABELLE

AIS

227284010

AIS

GIVE ME FIVE

AIS

227412370

DUSTER

Trace

19f007fe-dd78-422c-8028-873a92cd4a02

AIS

TEAM VENDEE FORMATIO

AIS

227905760

AIS

HanSolo

Trace

34b6a855-ae85-46d0-9f69-3cb29019a98b

AIS

HAN SOLO SAILOR

AIS

227901720

CALVIN

AIS

227900480

TEAM VENDEE FORMATIO

AIS

227905760

MAKARIOS

AIS

227902440

EUREKAS (AIS)

AIS

227901490

Jubiridium

Trace

3989948a-e810-4f78-883b-fd44653edd47

iPhone14,2

Phone ios

974DC741-A338-4D73-AF89-D956CCEADF83

Iridium-30843

Iridium

881621411851

Jubilations (AIS)

AIS

227136290

AIS

Be Happy – Etape 2 TQS 2022

Iridium

881652453502

JOKARI – Etape 2, TQS 2022

Iridium

881652451212

VARI – Etape 2, TSQ 2022

Iridium

881652447833

SAPRISTI – Etape 2, TQS 2022

Iridium

881621411348

POUR FERDINAND – Etape 2, TQS 2022

Iridium

881652448790

FESTA POUR ASTER – Etape 2 TQS 2022

Iridium

881652451259

L’INDIEN – Etape 2 TQS 2022

Iridium

881652446386

TURN LEFT – Etape 2, TSQ 2022

Iridium

881652450248

OSE – Etape 2, TSQ 2022

Iridium

881652453467

ENAMARENO – Etape 2, TSQ 2022

Iridium

881652447794

GREENGO – Etape 2, TSQ 2022

Iridium

881652450251

MOUSTACHE – Etape 2 TSQ 2022

Iridium

881652447798

iPhone12,8

Phone ios

58C12E98-AB60-4F56-9F13-B7BC06195023

iPhone12,1

Phone ios

B897AD37-C3C1-450C-8073-5C1C88BB5D6F

CALVIN

Trace

a7feb86a-eb1b-46b9-8271-d2d8981ea1a6

WASABII – Etape 2, TSQ 2022

Iridium

881652455081

PHU CAM – Etape 2, TQS 2022

Iridium

881652455317

iPhone10,6

Phone ios

D31C5122-2EE0-4679-BB15-D688D531CBDC

Mon Zod

Trace

86084667-3883-4e58-a2df-6a2d62aa46b5

CALVIN

AIS

227900480

iPhone12,1

Phone ios

B897AD37-C3C1-450C-8073-5C1C88BB5D6F

CALVIN

Trace

a7feb86a-eb1b-46b9-8271-d2d8981ea1a6

MAKARIOS

AIS

227902440

MAKARIOS

Trace

666e4b2f-e27e-41bc-b35a-315a3e3d26c4

iPhone12,8

Phone ios

58C12E98-AB60-4F56-9F13-B7BC06195023

HAN SOLO SAILOR

AIS

227901720

HanSolo

Trace

34b6a855-ae85-46d0-9f69-3cb29019a98b

TALBY VII

AIS

227925810

MA CHANCE MOI AUSSI

Trace

fbe658f6-0e6a-4e03-91de-77ac2c33d3f0

iPhone10,6

Phone ios

D31C5122-2EE0-4679-BB15-D688D531CBDC

EUREKAS (AIS)

AIS

227901490

iPhone12,1

Phone ios

B897AD37-C3C1-450C-8073-5C1C88BB5D6F

CALVIN

AIS

227900480

MAKARIOS

AIS

227902440

MAKARIOS

Trace

666e4b2f-e27e-41bc-b35a-315a3e3d26c4

CALVIN

Trace

a7feb86a-eb1b-46b9-8271-d2d8981ea1a6

Chacha mobil

Phone android

dc44cf9f12ddc19e

TEAM VENDEE FORMATIO

AIS

227905760

TEAM VENDEE FORMATION

Trace

9dc11fb0-fbfe-40b3-97f8-bdcfd1e437f5

iPhone10,6

Phone ios

D31C5122-2EE0-4679-BB15-D688D531CBDC

EUREKAS (AIS)

AIS

227901490

iPhone12,8

Phone ios

58C12E98-AB60-4F56-9F13-B7BC06195023

HAN SOLO SAILOR

AIS

227901720

HanSolo

Trace

34b6a855-ae85-46d0-9f69-3cb29019a98b

Coach board smartphone

Phone android

85605bd108f4190a

Coach boat ipad

Phone ios

3D96564E-8163-4B60-BE5A-9369012D22DE

QC_Reference_Phone

Phone android

83a6d9140d169b3f

Adrena

Adrena

a_charlotteyven

Adrena

Adrena

a_alexithms

Adrena

Adrena

a_kennyrumball

capri

Phone android

dd2ff79757965d10

Adrena

Adrena

a_jorg

Caphorn

Trace

7cd0ab52-44f5-469a-aefe-eff8eb96539f

iPhone14,2

Phone ios

EC49D232-72A5-4633-B42F-B15795C5D549

iPhonelaurent

Phone ios

EC49D232-72A5-4633-B42F-B15795C5D549

Adrena

Adrena

a_laurentgivry

CAP HORN

AIS

227902750

Mon Adrena

Adrena

a_robinfigaro

TALBY VII

AIS

227925810

MA CHANCE MOI AUSSI

Trace

fbe658f6-0e6a-4e03-91de-77ac2c33d3f0

Mon Adrena

Adrena

a_robinfigaro

TALBY VII

AIS

227925810

MA CHANCE MOI AUSSI

Trace

fbe658f6-0e6a-4e03-91de-77ac2c33d3f0

Trace

Mon Adrena

Adrena

a_patrickpaul

KURUN

AIS

227174770

IRIDIUM-08936

Iridium

881631014417

KURUN

Trace

9256e0a9-cb0c-4299-8ab3-d55eae882c2c

BLA

Phone android

5dcbb01fc44e35fb

SO FUNKY SOLO SAILOR

AIS

227802610

So funky

Trace

1bfdfcbb-549c-4725-967b-5acbb0574fdc

GRAND LARGE 2

AIS

227332080

MISPIK 7

AIS

227930190

MISPIK7

Trace

22e054e7-0d6c-422a-b744-7ea416070a31

iPhone8,4

Phone ios

115B25F2-D502-4F2B-9FCF-3AB2DE66D6B6

TIKOCCO 6

AIS

227269010

Tikocco 6

Trace

0f71e20c-4098-49db-b5d7-7c0ad7b7a08a

msm8953

Phone android

7c3ba5e6af07b94e

KIRALAMUR SOLOSAILOR

AIS

227022740

KIRALAMUR

Trace

1e436926-adb9-405a-8599-dfd77fb61623

WASABII

AIS

227963960

WASABII

Trace

84806ef7-ace0-4781-8ee8-0e2524ec6761

MIRABELLE

AIS

227284010

MIRABELLE

Trace

7853fc9e-7d3c-4c34-a731-23e4bc8d743f

Mobile

iPhone12,8

Phone ios

8B824895-D164-45CD-BB1B-D1BDF4A8B2CE

TIGRE BLANC SOLO SAILOR

AIS

227146690

TIGRE BLANC

Trace

0feddfa8-c824-46e3-9703-637f546c4800

Mon Adrena

Adrena

a_wasabii

iPhone13,4

Phone ios

ACB457A5-DA2E-4316-AEC6-7BC75B9B268F

GRAND LARGE II

Trace

64e90dcc-6337-484b-a215-37802d4dcd53

Mon Adrena

Adrena

a_jacqueslenfant

Mobile de Cedric Pouligny

Mobile

cedricpouligny

Mon Mobile

Mobile

denisj

Mon Adrena

Adrena

a_denisj

Mon Mobile

Mobile

jacqueslenfant

Mon Mobile

Mobile

pierrelefevre

Mon Adrena

Adrena

a_pierrelefevre

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

msm8953

Phone android

7e70a6f5d53bb233

Zod de Marco

Trace

6aaf6c00-227f-4ef1-afde-d69744974ab3

Mon Mobile

Mobile

marc.reine@wanadoo.fr

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

Mon Adrena

Adrena

a_patrickpaul

KURUN

Trace

9256e0a9-cb0c-4299-8ab3-d55eae882c2c

KURUN

AIS

227174770

IRIDIUM-08936

Iridium

881631014417

capri

Phone android

dd2ff79757965d10

Adrena

Adrena

a_jorg

MAKARIOS

AIS

227902440

iPhone12,1

Phone ios

B897AD37-C3C1-450C-8073-5C1C88BB5D6F

Adrena

Adrena

a_alexithms

CALVIN

AIS

227900480

Chacha mobil

Phone android

dc44cf9f12ddc19e

Adrena

Adrena

a_charlotteyven

TEAM VENDEE FORMATIO

AIS

227905760

Mon Adrena

Adrena

a_robinfigaro

TALBY VII

AIS

227925810

MA CHANCE MOI AUSSI

Trace

fbe658f6-0e6a-4e03-91de-77ac2c33d3f0

Mobile de tardy Frédéric

Mobile

fred

A32 de Christophe Sarti

Mobile

csarti

Mobile de tardy Frédéric

Mobile

fred

TEAM VENDEE FORMATION

Trace

9dc11fb0-fbfe-40b3-97f8-bdcfd1e437f5

CALVIN

Trace

a7feb86a-eb1b-46b9-8271-d2d8981ea1a6

iPhone11,2

Phone ios

214ED9AF-632E-4324-ABD7-7A26710BD2FA

Mobile de Jardin Alexandre

Mobile

popof

Trois Tristes Tigres

Trace

649668c6-8f6f-401b-ab15-ab4de77f124c

Mobile de Pierre RHIMBAULT

Mobile

birdyfish

iPhone10,6

Phone ios

D31C5122-2EE0-4679-BB15-D688D531CBDC

EUREKAS (AIS)

AIS

227901490

iPhone12,8

Phone ios

58C12E98-AB60-4F56-9F13-B7BC06195023

Mobile de Kenneth Rumball

Mobile

kennyrumball

Adrena

Adrena

a_kennyrumball

HanSolo

Trace

34b6a855-ae85-46d0-9f69-3cb29019a98b

HAN SOLO SAILOR

AIS

227901720

Chacha mobil

Phone android

dc44cf9f12ddc19e

Mobile de Charlotte Yven

Mobile

charlotteyven

Adrena

Adrena

a_charlotteyven

TEAM VENDEE FORMATION

Trace

9dc11fb0-fbfe-40b3-97f8-bdcfd1e437f5

TEAM VENDEE FORMATIO

AIS

227905760

SAPRISTI!

Trace

f72b0080-691a-4006-9f82-a1da6df750be

A32 de Christophe Sarti

Mobile

csarti

Mobile de tardy Frédéric

Mobile

fred

Mobile de Cedric Pouligny

Mobile

cedricpouligny

Mon Mobile

Mobile

pierrelefevre

Mon Adrena

Adrena

a_pierrelefevre

KIRALAMUR

Trace

1e436926-adb9-405a-8599-dfd77fb61623

KIRALAMUR SOLOSAILOR

AIS

227022740

WANTED

Trace

3acf63f2-14be-434f-b2f4-e0ee9995e16c

WANTED

AIS

227432680

Mobile de Jacques Rigalleau

Mobile

jacquesrigalleau1

Mon Adrena

Adrena

a_jacquesrigalleau1

ENEDIS

Trace

22a4afbb-e60d-4960-b53a-fd7135192ff2

JAVAS

AIS

227896420

Mon Mobile

Mobile

pierrelefevre

A32 de Christophe Sarti

Mobile

csarti

Mobile de tardy Frédéric

Mobile

fred

CPUPHONE

Phone ios

FA3E8C4C-2752-453B-89C0-A1C65EE53626

Mobile de Philippe Coupeau

Mobile

cpu

WAHOO

AIS

227020550

Mon Bateau

Trace

301ae4da-3360-4665-b2c4-34933efd9e2e

Mobile de patrick Perrotey

Mobile

peaurouge

TREKKER 3

Mobile

exocet

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

Mon Adrena

Adrena

a_patrickpaul

KURUN

Trace

9256e0a9-cb0c-4299-8ab3-d55eae882c2c

KURUN

AIS

227174770

IRIDIUM-08936

Iridium

881631014417

Mobile de Benoit Fagart

Mobile

benoit

MISPIK7

Trace

22e054e7-0d6c-422a-b744-7ea416070a31

MISPIK 7

AIS

227930190

Mobile de Alain Roland

Mobile

alainroland

Mon Adrena

Adrena

a_alainroland

Tikocco 6

Trace

0f71e20c-4098-49db-b5d7-7c0ad7b7a08a

TIKOCCO 6

AIS

227269010

Mobile de Gilles Marcelo

Mobile

tigrou

TIGRE BLANC

Trace

0feddfa8-c824-46e3-9703-637f546c4800

TIGRE BLANC SOLO SAILOR

AIS

227146690

TIGRE BLANC SOLO SAILOR

AIS

227146690

Mon Mobile

Mobile

denisj

Mon Adrena

Adrena

a_denisj

MIRABELLE

Trace

7853fc9e-7d3c-4c34-a731-23e4bc8d743f

MIRABELLE

AIS

227284010

Peau rouge

Trace

d63dd6c1-8468-45e4-bf4a-c94ded313fe8

iPhone11,2

Phone ios

214ED9AF-632E-4324-ABD7-7A26710BD2FA

Mobile de Jardin Alexandre

Mobile

popof

Mobile de Jardin Alexandre

Mobile

popof

iPhone11,2

Phone ios

214ED9AF-632E-4324-ABD7-7A26710BD2FA

Mobile de Jardin Alexandre

Mobile

popof

iPhone11,2

Phone ios

214ED9AF-632E-4324-ABD7-7A26710BD2FA

iPhone11,2

Phone ios

214ED9AF-632E-4324-ABD7-7A26710BD2FA

Exocet

Phone android

c575f615dd1605ef

capri

Phone android

dd2ff79757965d10

Adrena

Adrena

a_jorg

MAKARIOS

Trace

666e4b2f-e27e-41bc-b35a-315a3e3d26c4

MAKARIOS

AIS

227902440

iPhone12,1

Phone ios

B897AD37-C3C1-450C-8073-5C1C88BB5D6F

Adrena

Adrena

a_alexithms

CALVIN

Trace

a7feb86a-eb1b-46b9-8271-d2d8981ea1a6

CALVIN

AIS

227900480

Chacha mobil

Phone android

dc44cf9f12ddc19e

Mobile de Charlotte Yven

Mobile

charlotteyven

Adrena

Adrena

a_charlotteyven

TEAM VENDEE FORMATION

Trace

9dc11fb0-fbfe-40b3-97f8-bdcfd1e437f5

TEAM VENDEE FORMATIO

AIS

227905760

iPhone12,8

Phone ios

58C12E98-AB60-4F56-9F13-B7BC06195023

Mobile de Kenneth Rumball

Mobile

kennyrumball

Adrena

Adrena

a_kennyrumball

HanSolo

Trace

34b6a855-ae85-46d0-9f69-3cb29019a98b

HAN SOLO SAILOR

AIS

227901720

Mon Adrena

Adrena

a_robinfigaro

MA CHANCE MOI AUSSI

Trace

fbe658f6-0e6a-4e03-91de-77ac2c33d3f0

TALBY VII

AIS

227925810

Mobile de Stéphane Bodin

Mobile

wasabii

Mon Adrena

Adrena

a_wasabii

WASABII

Trace

84806ef7-ace0-4781-8ee8-0e2524ec6761

WASABII

AIS

227963960

Mon Iridium Go pour la CM22

Iridium

881652446922

Mobile de Cedric Pouligny

Mobile

cedricpouligny

Le tracker GPX de mon Zod

Trace

823d52ca-8974-4bcb-abcd-b2331f81a1ac

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

Mon Adrena

Adrena

a_patrickpaul

KURUN

Trace

9256e0a9-cb0c-4299-8ab3-d55eae882c2c

KURUN

AIS

227174770

IRIDIUM-08936

Iridium

881631014417

Mon Mobile

Mobile

marc.reine@wanadoo.fr

Zod de Marco

Trace

6aaf6c00-227f-4ef1-afde-d69744974ab3

LAUDATO SI

AIS

227414690

ALI SOLO SAILOR

AIS

227547820

ALI SOLO SAILOR

AIS

227547820

SANTOSHA

AIS

227472480

santosha

Iridium

881641401004

PROJECT RESCUE OCEAN

Iridium

881652441865

PROJECT RESCUE OCEAN

Iridium

881652423732

LAUDATO SI

Iridium

881652411821

PECAB

AIS

227688950

NAMBAS

AIS

227287540

FREEMAN 2

AIS

227497850

WASABII

AIS

227963960

Mon Adrena

Adrena

a_wasabii

WASABII

Iridium

881652415710

KAVOK2

AIS

227904280

RAPHAEL SOLO SAIL0R

AIS

227907510

TRACASS SOLO SAILOR

AIS

227284230

Tracass

Iridium

881652411487

WITTE SPIRIT

AIS

227213210

ROGER PRADIER OUTDOOR LIGHTING – SECURLITE

Iridium

881652424678

BELLINO

AIS

232019314

SAPRISTI SOLO SAILOR

AIS

227926090

SAPRISTI!

Iridium

881622445560

SAPRISTI!

Phone android

58566265aaff1a21

AD HOC

AIS

227404850

Iridium

Iridium

881652424007

ELEMENTINE SOLO SAILOR

AIS

227645860

PARRAINS MARINS

AIS

227751680

Papa Au Rhum

AIS

227547990

Mobile de Eric d’Aboville

Mobile

ericdaboville

Parrains Marins

Trace

a0b4bd65-93f8-452f-93b0-67c281386ed3

Mobile de Pierre-Henri Amalric

Mobile

pha

Papa Au Rhum

Phone android

d548f40550579f99

Papa Au Rhum

Trace

63d5575c-b9ce-466c-84c5-58eafda6a71f

Mobile de Laurent Domenech-Cabaud

Mobile

ldom

ELEMENTINE

Trace

8f9c9c69-f484-4c57-9098-ebda2fc534db

Mobile de Jean François Chériaux

Mobile

jfc

Ad Hoc

Trace

177a791c-34e4-4ae3-a309-a46d07029862

Mobile de Alex Ozon

Mobile

alexozon

Mobile de Tristan de Witte

Mobile

tristandewitte

WITTE SPIRIT 2

Trace

d67af400-576d-4015-af91-b8de0b2d12a5

Bellino

Phone android

fabee556655888d2

BELLINO

Trace

cc793aa6-710e-4501-b4e3-3e13cf4a066c

Mobile de Loeiz Cadiou

Mobile

tracass

TRACASS

Trace

f13ff853-066b-4fbd-8808-43ca527b80d7

Ludovic gsm

Phone android

76e51ebba6af1203

Mobile de Ludovic Menahes

Mobile

ludovicmenahes

RAPHAEL

Trace

c8b7420e-60e2-4f0f-8de1-1ff102b0f6f8

Mobile de Stéphane Bodin

Mobile

wasabii

WASABII

Trace

84806ef7-ace0-4781-8ee8-0e2524ec6761

Mobile de Baucher Benoit

Mobile

olivetben

FREEMAN 2

Trace

532e2ae1-5d47-420d-8342-07ecd409b0ae

Mobile de Jacques amedeo

Mobile

maxus49

NAMBAS

Trace

22691ecc-6a93-429c-ac87-0ba48d77be7c

Mobile de Montécot Jacques

Mobile

jacques

PECAB

Trace

c51bb74a-7a3a-4e9b-ae37-5cbee61b43a6

Mobile de Patrick ISOARD

Mobile

patrickisoard

SANTOSHA

Trace

6f1efc42-9c9b-4492-af0f-3b053c6a98ab

Mobile de Alexandre Delemazure

Mobile

delemazure

PROJECT RESCUE OCEAN

Trace

18d314e6-0dbc-4c31-8c64-f4a2bf388232

Mobile de Regis Vian

Mobile

vian

LAUDATO SI

Trace

1f9baec4-c65b-4a25-b3b9-a04b38e9aeea

Mon Mobile

Mobile

pierrelefevre

Mon Adrena

Adrena

a_pierrelefevre

KIRALAMUR SOLOSAILOR

AIS

227022740

KIRALAMUR

Trace

1e436926-adb9-405a-8599-dfd77fb61623

Mobile de Stéphane Bodin

Mobile

wasabii

Mon Adrena

Adrena

a_wasabii

WASABII

AIS

227963960

WASABII

Trace

84806ef7-ace0-4781-8ee8-0e2524ec6761

iPhone13,4

Phone ios

ACB457A5-DA2E-4316-AEC6-7BC75B9B268F

Mon Adrena

Adrena

a_jacqueslenfant

GRAND LARGE II

Trace

64e90dcc-6337-484b-a215-37802d4dcd53

GRAND LARGE 2

AIS

227332080

GRAND LARGE II

Iridium

17867762326

Mobile de Alex Ozon

Mobile

alexozon

Mon Adrena

Adrena

a_alexozon

SAPRISTI!

Trace

f72b0080-691a-4006-9f82-a1da6df750be

SAPRISTI SOLO SAILOR

AIS

227926090

iPhone benoit

Phone ios

38749BD2-B4FE-486E-81EC-5E3B025E0CBA

Mobile de Benoit Fagart

Mobile

benoit

MISPIK7

Trace

22e054e7-0d6c-422a-b744-7ea416070a31

MISPIK 7

AIS

227930190

Mobile de Davy HUGUET

Mobile

davyhuguet

Mon Adrena

Adrena

a_davyhuguet

WANTED

Trace

3acf63f2-14be-434f-b2f4-e0ee9995e16c

WANTED

AIS

227432680

iPhone12,1

Phone ios

150A324A-A1DF-46CC-9D9D-52E6EBB906B2

Mon Adrena

Adrena

a_krysbalaya

AKKA

Trace

a6820157-5b86-47f9-afd2-ea25fdd79d34

iPhone12,1

Phone ios

150A324A-A1DF-46CC-9D9D-52E6EBB906B2

Mon Adrena

Adrena

a_krysbalaya

AKKA

Trace

a6820157-5b86-47f9-afd2-ea25fdd79d34

WHATELSE SOLO SAILOR

AIS

227892610

Coach board smartphone

Phone android

85605bd108f4190a

Coach boat ipad

Phone ios

3D96564E-8163-4B60-BE5A-9369012D22DE

QC_Reference_Phone

Phone android

83a6d9140d169b3f

iPhone10,6

Phone ios

D31C5122-2EE0-4679-BB15-D688D531CBDC

Mobile de Etienne Saiz

Mobile

etienne

capri

Phone android

dd2ff79757965d10

Adrena

Adrena

a_jorg

MAKARIOS

Trace

666e4b2f-e27e-41bc-b35a-315a3e3d26c4

MAKARIOS

AIS

227902440

Mobile de Robin Marais

Mobile

robinfigaro

Mon Adrena

Adrena

a_robinfigaro

MA CHANCE MOI AUSSI

Trace

fbe658f6-0e6a-4e03-91de-77ac2c33d3f0

TALBY VII

AIS

227925810

Mobile de Romén RICHARD

Mobile

romen

Adrena

Adrena

a_romen

EUREKA

Trace

750f37a1-33b8-4d8d-ad20-9762c6d8d1fc

EUREKAS (AIS)

AIS

227901490

Chacha mobil

Phone android

dc44cf9f12ddc19e

Mobile de Charlotte Yven

Mobile

charlotteyven

Adrena

Adrena

a_charlotteyven

TEAM VENDEE FORMATION

Trace

9dc11fb0-fbfe-40b3-97f8-bdcfd1e437f5

TEAM VENDEE FORMATIO

AIS

227905760

iPhone12,8

Phone ios

58C12E98-AB60-4F56-9F13-B7BC06195023

Mobile de Kenneth Rumball

Mobile

kennyrumball

Adrena

Adrena

a_kennyrumball

HanSolo

Trace

34b6a855-ae85-46d0-9f69-3cb29019a98b

HAN SOLO SAILOR

AIS

227901720

iPhone14,2

Phone ios

EC49D232-72A5-4633-B42F-B15795C5D549

iPhonelaurent

Phone ios

EC49D232-72A5-4633-B42F-B15795C5D549

Mobile de Laurent Givry

Mobile

laurentgivry

Adrena

Adrena

a_laurentgivry

Caphorn

Trace

7cd0ab52-44f5-469a-aefe-eff8eb96539f

CAP HORN

AIS

227902750

iPhone12,1

Phone ios

B897AD37-C3C1-450C-8073-5C1C88BB5D6F

Mobile de Alexis Thomas

Mobile

alexithms

Adrena

Adrena

a_alexithms

CALVIN

Trace

a7feb86a-eb1b-46b9-8271-d2d8981ea1a6

CALVIN

AIS

227900480

Mobile de Cedric Pouligny

Mobile

cedricpouligny

Mon Velocitek J/70

Trace

356933c8-dbaa-4629-93a7-f0f5fe5171af

Mobile de Romén RICHARD

Mobile

romen

Adrena

Adrena

a_romen

EUREKA

Trace

750f37a1-33b8-4d8d-ad20-9762c6d8d1fc

EUREKAS (AIS)

AIS

227901490

Mon Adrena

Adrena

a_alexozon

SAPRISTI!

Trace

f72b0080-691a-4006-9f82-a1da6df750be

SAPRISTI SOLO SAILOR

AIS

227926090

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

Mon Adrena

Adrena

a_patrickpaul

KURUN

Trace

9256e0a9-cb0c-4299-8ab3-d55eae882c2c

iPhone8,4

Phone ios

115B25F2-D502-4F2B-9FCF-3AB2DE66D6B6

Mobile de Alain Roland

Mobile

alainroland

Mon Adrena

Adrena

a_alainroland

Tikocco 6

Trace

0f71e20c-4098-49db-b5d7-7c0ad7b7a08a

TIKOCCO 6

AIS

227269010

Montre de Cedric Pouligny

Garmin

d6463cd6-de05-4643-a775-b17e1d899ed5

FESTA 2

AIS

227962910

Mobile de festa

Mobile

festa

Mon Adrena

Adrena

a_festa

Mobile de pilou

Mobile

pilou

PILOU

Trace

4e64ad98-8a7e-44d8-81fb-5e1be5c3b731

PILOU SOLO SAILOR

AIS

227960650

IridiumGO de Pilou

Iridium

881652423197

Mobile de Eric Thomas

Mobile

etbigz

BIG Z

Trace

8f76f46c-2bab-4ce5-98f8-d53d8579aca0

BIG Z SOLO SAILOR

AIS

227299710

Iridium BIG Z

Iridium

881652413612

Mobile de Ludovic Gerard

Mobile

ludosolenn

Solenn for Pure Ocean

Trace

254d32a3-2471-49ad-a33e-933d447649c3

Solenn solo sailor

AIS

227421150

Mobile de Even Job

Mobile

shom

SHOM

Trace

6d47ef91-40f1-435c-8e5f-672ffe615813

NIAC SOLO SAILOR

AIS

227547970

Mobile de Rob Craigie

Mobile

rob

Mobile de debf

Mobile

debf

Mobile de Philippe Gach

Mobile

pg31

CAVOK II

Trace

523962f0-80ac-4b04-9c31-b9362b5c0a1d

IridiumGO de Cavok II sur la CM22

Iridium

881652448083

Mobile de bernard gueguen

Mobile

bernardgueguen

Gilles

Trace

416d5fed-b584-412a-abf2-f9c86c82df86

IridiumGo de Shom / CM22

Iridium

881652447955

Mobile de Pascal Bernede

Mobile

pourasterbretagne

TAHURET

Trace

3e7744e2-e797-4be5-b062-fb88ad5587cc

TAHURET

AIS

227754790

TAHURET

Iridium

881622434090

Mobile de joa

Mobile

joa

Joa

Trace

dcc1ea58-b55d-44f3-afe6-a647e9fe231b

Joa solo sailor

AIS

227941320

Iridium Joa CM22

Iridium

881652424984

Mobile de otimo

Mobile

otimo

OTIMO

Trace

6400a1a2-0768-4370-a242-adcd5d1fc1ad

OTIMO SOLO SAILOR

AIS

263959009

Iridium ótimo cm21

Iridium

881652413695

IridiumGO de BELLINO

Iridium

881652421921

Mobile de shaka

Mobile

shaka

LE ROCHER

Trace

1b7c3d39-dc2d-47a3-93c1-63d0b4365533

SHAKA

AIS

227559460

Iridium de Shaka sur la CM22

Iridium

881631447337

FESTA 2

Trace

5735efcf-48c6-482e-97bb-c9bd9855899b

Iridium de Festa sur la CM22

Iridium

881652430176

Mobile de Adrian Kuttel

Mobile

adi

ATALANTA

Trace

cd368893-89b4-436e-af33-c458db023769

Iridium GO of Atalanta on CM22

Iridium

881652445118

Iridium

Iridium de Élémentine sur CM22

Iridium

881652450951

Mobile de jokari

Mobile

jokari

Go de jokari sur Cm 22

Iridium

881641400178

Jokari

Trace

e7e71225-993e-4407-9f28-492acd4ef703

Go de Freeman sur la CM22

Iridium

881652416457

Mobile de samsara

Mobile

samsara

SAMSARA

Trace

1c7c4b43-d357-435c-b44b-b414e93f5872

Go de samsara sur la cm22

Iridium

881623482764

Mobile de Gérard QUENOT

Mobile

gerardquenot

MECANIQUE EXPERTISES

Trace

f5e0cbdf-1c2d-44d1-a292-150c5fcd799d

BLUE SKIES

AIS

227929210

BLUE SKIES

Iridium

17867762436

Go de KURUN sur la Cap-Martinique

Iridium

881652452601

Mobile de samsara

Mobile

samsara

SAMSARA

Trace

1c7c4b43-d357-435c-b44b-b414e93f5872

Go de samsara sur la cm22

Iridium

881623482764

Iridium BIG Z

Iridium

881652413612

BIG Z SOLO SAILOR

AIS

227299710

Mobile de Montécot Jacques

Mobile

jacques

PECAB

Trace

c51bb74a-7a3a-4e9b-ae37-5cbee61b43a6

PECAB

AIS

227688950

PECAB sur la CM22

Iridium

881622487344

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

Montre de Patrick Paul

Garmin

4d46b6f6-4c0c-4527-838e-9b1e82a42bee

Mon Adrena

Adrena

a_patrickpaul

KURUN

Trace

9256e0a9-cb0c-4299-8ab3-d55eae882c2c

KURUN

AIS

227174770

Go de KURUN sur la Cap-Martinique

Iridium

881652452601

IRIDIUM-08936

Iridium

881631014417

SAPRISTI!

Iridium

881622445560

BLUE SKIES

AIS

227929210

BLUE SKIES

AIS

227929210

BLUE SKIES

AIS

227929210

Iridium d’Ali sur la CM22

Iridium

881652448549

Mobile de scben

Mobile

scben

Mobile de Alex Le Carour

Mobile

okenkai

Mobile de Thierry Gellée

Mobile

titi29

Mobile de Cedric Marc

Mobile

scapa

Mobile de freelance

Mobile

freelance

A32 de Christophe Sarti

Mobile

csarti

Mobile de sunhill3

Mobile

sunhill3

Mobile de Marcel Maltret

Mobile

marcelmaltret

Mobile de Romain Berthou

Mobile

romainberthou

Sun Hill III

AIS

227000960

Xavier

Mobile

zaza

Xavier

Mobile

zaza

TREKKER 3

Mobile

exocet

Mobile de patrick Perrotey

Mobile

peaurouge

Mobile de pilou

Mobile

pilou

Mobile de Even Job

Mobile

shom

SHOM

Trace

6d47ef91-40f1-435c-8e5f-672ffe615813

NIAC SOLO SAILOR

AIS

227547970

IridiumGo de Shom / CM22

Iridium

881652447955

Mobile de Philippe Gach

Mobile

pg31

CAVOK II

Trace

523962f0-80ac-4b04-9c31-b9362b5c0a1d

KAVOK2

AIS

227904280

IridiumGO de Cavok II sur la CM22

Iridium

881652448083

Mobile de Eric Thomas

Mobile

etbigz

BIG Z

Trace

8f76f46c-2bab-4ce5-98f8-d53d8579aca0

BIG Z SOLO SAILOR

AIS

227299710

Iridium BIG Z

Iridium

881652413612

FORTUNAGRACHT

AIS

246621000

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

Mobile de Even Job

Mobile

shom

NIAC SOLO SAILOR

AIS

227547970

IridiumGo de Shom / CM22

Iridium

881652447955

Go de Witte Spirit sur la CM22

Iridium

881652428227

Mon Mobile

Mobile

marcbehaghel

Shere Khan

Trace

82313e7f-57ff-4aab-9095-d39a6d3dd658

Go de SHERE KHAN sur la CM22

Iridium

881652451197

Mobile de pacarp

Mobile

pacarp

PLANETE URGENCE

Trace

cb527ed7-8768-4479-a572-70eeccb851cd

GROUPE 5

AIS

227983770

Go de GROUPE 5 sur la CM22

Iridium

881652451716

PLANETE URGENCE

Trace

cb527ed7-8768-4479-a572-70eeccb851cd

Mobile de pacarp

Mobile

pacarp

GROUPE 5

AIS

227983770

Go de GROUPE 5 sur la CM22

Iridium

881652451716

Mobile de joa

Mobile

joa

Joa

Trace

dcc1ea58-b55d-44f3-afe6-a647e9fe231b

Joa solo sailor

AIS

227941320

Iridium Joa CM22

Iridium

881652424984

Mobile de Alex Le Carour

Mobile

okenkai

BLACK PEARL

Trace

9e650108-5392-4a96-9122-c44ee1b81247

Mobile de Alex Le Carour

Mobile

okenkai

BLACK PEARL

Trace

9e650108-5392-4a96-9122-c44ee1b81247

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

SAIL.cloud

Trace

aa992b3b-b775-4d5d-9f32-608bc9e4f1dd

Go de Nambas sur la CM22

Iridium

881652452586

Mobile de Jacques amedeo

Mobile

maxus49

Trace

NAMBAS

Trace

22691ecc-6a93-429c-ac87-0ba48d77be7c

NAMBAS

AIS

227287540

Go de Nambas sur la CM22

Iridium

881652452586

RAROIA 2

AIS

227613780

GO de Raroia sur la CM22

Iridium

88162382484

SAIL.cloud

Trace

aa992b3b-b775-4d5d-9f32-608bc9e4f1dd

SHOM

Trace

6d47ef91-40f1-435c-8e5f-672ffe615813

Mon Mobile

Mobile

pierrebarsotti

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

Mon Mobile

Mobile

ergu

OSE LADYBUG

Trace

f2c5494b-bcaf-43bf-a139-17ad0647c840

OSE

AIS

227338870

Mon Mobile

Mobile

krysbalaya

SALANGA

Trace

b9bc11ea-a9ae-4854-bc36-9cc1b1225a3f

WHATELSE SOLO SAILOR

AIS

227892610

Mobile de Philippe Triem

Mobile

philippetriem

PHU CAM

Trace

c23ae9e5-baf9-47de-ac5e-8260b9bbe33c

PHU CAM SOLO SAILOR

AIS

227932550

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

DUSTER

Trace

19f007fe-dd78-422c-8028-873a92cd4a02

Mobile de Davy HUGUET

Mobile

davyhuguet

Trace

WANTED

AIS

227432680

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

ASICS

Trace

eaee188d-b41b-43c5-a519-ed291b00f73f

Mobile de Pierrette Paul

Mobile

pierrettepaul

Mobile de Didier PROTAT

Mobile

pacha

Mobile de Alex Le Carour

Mobile

okenkai

Mobile de Alex Le Carour

Mobile

okenkai

Nautilus

Trace

f20e34f9-78b7-4f59-8a0e-57862d19a0be

Mobile de Alex Le Carour

Mobile

okenkai

BLACK PEARL

Trace

9e650108-5392-4a96-9122-c44ee1b81247

Montre de Patrick Paul

Garmin

4d46b6f6-4c0c-4527-838e-9b1e82a42bee

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

ASICS

Trace

eaee188d-b41b-43c5-a519-ed291b00f73f

Mobile de Pierrette Paul

Mobile

pierrettepaul

Nike

Trace

625c38ed-4e37-4619-9a2d-9da392157008

Mobile de Didier PROTAT

Mobile

pacha

N-D des Flots

Trace

a3139fb3-417d-4123-a2d8-21920ef1544d

Mobile de Didier PROTAT

Mobile

pacha

Diboulla

Trace

e9d73573-94d5-4c72-805c-da73edb88b74

Mobile de Didier PROTAT

Mobile

pacha

N-D des Flots

Trace

a3139fb3-417d-4123-a2d8-21920ef1544d

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

Trace

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

Trace

Mobile de Didier PROTAT

Mobile

pacha

N-D des Flots

Trace

a3139fb3-417d-4123-a2d8-21920ef1544d

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

SAIL.cloud

Trace

aa992b3b-b775-4d5d-9f32-608bc9e4f1dd

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

SAIL.cloud

Trace

aa992b3b-b775-4d5d-9f32-608bc9e4f1dd

Mobile de Didier PROTAT

Mobile

pacha

N-D des Flots

Trace

a3139fb3-417d-4123-a2d8-21920ef1544d

Mobile de Didier PROTAT

Mobile

pacha

N-D des Flots

Trace

a3139fb3-417d-4123-a2d8-21920ef1544d

Iridium

Iridium sapristi

Iridium

243243535234

Mobile de Alex Le Carour

Mobile

okenkai

Nautilus

Trace

f20e34f9-78b7-4f59-8a0e-57862d19a0be

Mobile de Alex Ozon

Mobile

alexozon

Mobile de Alex Le Carour

Mobile

okenkai

Nautilus

Trace

f20e34f9-78b7-4f59-8a0e-57862d19a0be

Mobile de Didier PROTAT

Mobile

pacha

N-D des Flots

Trace

a3139fb3-417d-4123-a2d8-21920ef1544d

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

SAIL.cloud

Trace

aa992b3b-b775-4d5d-9f32-608bc9e4f1dd

Mobile de Alex Le Carour

Mobile

okenkai

BLACK PEARL

Trace

9e650108-5392-4a96-9122-c44ee1b81247

Mobile de Alex Le Carour

Mobile

okenkai

BLACK PEARL

Trace

9e650108-5392-4a96-9122-c44ee1b81247

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

Montre de Patrick Paul

Garmin

4d46b6f6-4c0c-4527-838e-9b1e82a42bee

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

ASICS

Trace

eaee188d-b41b-43c5-a519-ed291b00f73f

Mon Mobile

Mobile

patrickpaul

Mon vélo

Trace

d7dd64e9-57ba-4ae5-a70c-2bb2ff89222f